2019-09-18 07:30Pressmeddelande

Nedskärningar i bistånd drabbar unga även i Sverige

Minskat bistånd riskerar att dra ner på framgångsrika projekt, vilket drabbar utsatta unga. Vi i Sverige riskerar att tappa kontakt med omvärlden och därmed möjlighet att skaffa oss livsviktig kunskap. Vi behöver utveckla biståndet genom att säkerställa synergier. KFUM:s projekt ”Youth Justice” är ett aktuellt exempel, som direkt går att koppla till den svenska verkligheten idag.

KFUM Sverige bedriver framgångsrika projekt riktade mot unga bland annat i Sydafrika, Togo, Belarus och Palestina. ”Youth Justice” är exempel på projekt som syftar till att utveckla effektiva program för att förebygga kriminalitet och missbruk. Det är ett projekt som finansieras av biståndsmedel och levererar mycket goda resultat, resultat som är avgörande i många unga människors liv. Andelen unga återfallsförbrytare har sjunkit från 80% till under 1% och tiden som unga sitter häktade har halverats. Detta är några av en lång rad konkreta resultat av ”Youth Justice” som till stor del är finansierat av biståndsmedel. 

Erfarenheterna från ”Youth Justice” kan direkt återföras in i den situation vi har i Sverige där kriminalitet, drogmissbruk och radikalisering är växande problem. Projektet utvecklar metoder och kunskaper som direkt kan appliceras i områden där behoven är stora. Framgångsrika biståndsprojekt verkar på det sättet utvecklande för alla inblandade. 

Grova generaliseringar om korruption och brister i systemet ligger till grund för bland annat Moderaternas hårda kritik av Sveriges biståndspolitik, en argumentation som ökar en polarisering i samhället och förhindrar en möjlig utveckling av livsviktiga dialoger. Förslaget om indragna bidrag hotar de projekt där resultaten talar sitt tydliga språk, projekt som gör verklig skillnad i unga människors liv. 

KFUM är en del av en världsrörelse. Vi är övertygade om att det ger ett mervärde till KFUM-rörelsen i Sverige att öppna sig för världen. Det är först när gränser suddas ut och en verklig dialog äger rum som problem får sin lösning. 

Genom att se på biståndsprojekt som lärande utbyte, så synliggörs det synergimöjligheter som kan leverera konkreta resultat på aktuella samhällsproblem även här i Sverige. KFUM vill se en utveckling av bistånd, inte avveckling. Vi vill stärka unga människors rättigheter och möjligheter att påverka den framtid som tillhör dem.

ALEXANDER CLEMENSON
GENERALSEKRETERARE, KFUM SVERIGE

Publicerad i ETC 18sept 2019: https://www.etc.se/nyheter/sankt-bistand-drabbar-unga-aven-i-sverige 


Topics: Bistånd

Om KFUM

KFUM är en del av världens största och äldsta ungdomsrörelse. Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Vi utgår ifrån en helhetssyn på människan och möter unga människors aktuella behov. Att skapa möjligheter för barn och unga att utvecklas är ledstjärnan för all vår verksamhet. Det handlar om att sätta barn och unga i centrum, att låta dem ta plats och få utlopp för sina intressen och viljor. Det handlar om att ta sig tid att lyssna och uppmärksamma, att engagera och entusiasmera. Genom att göra det får vi så väldigt mycket tillbaka. Unga människor som tar hänsyn och visar respekt, som tar ställning och bryr sig om andra, sin omvärld och sig själva. För människor, även unga, som mår bra och trivs har förmågan att få andra människor att må bra och trivas.

Kontaktpersoner

 Mina Lilja Zwedberg
Kommunikationsansvarig
Mina Lilja Zwedberg